24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ , Güncel

 “Tarih boyunca bütün medeniyetlerin gelişmesinde, kalkınmasında, yükselmesinde en önemli rolü hep eğitim oynamıştır. Eğitimin, insanların, toplumun seyrini değiştiren, geleceğini belirleyen bu rolü ve önemi artarak devam etmiştir. Eğitim ne yöne giderse milletlerde o yöne gider. Bu nedenle milletlerinde, bireylerinde, hayat çizgisinde belirleyici en büyük güç eğitimdir.

    Tarihi ve geçmişi şanla şerefle, başarılarla dolu ülkemizi yeniden büyük bir medeniyet, millet ve devlet olma ülküsünde yine en büyük görev, eğitime düşmektedir.

    Eğitimin ise temel taşı öğretmenlerdir. Sizler toplumlara yol gösteren birer ışıksınız. Büyük bir medeniyet, güçlü bir millet ve devlet olma yolunda en büyük yük sizlerin omuzlarında ve sorumluluğundadır. Bu amaca ve çağımızın şartlarına uygun, dünyanın her yerinde iş yapma bilgi ve becerilerine sahip, öğrenmeyi öğrenmiş, araştıran, sorgulayan, bilgiye ulaşma yollarını bilen, çok okuyan, girişimci, üst düzey düşünme ve sorun çözme becerilerine sahip, dünyayı tanıyan bireyleri sizler yetiştireceksiniz. Bu büyük yükü büyük bir sevgiyle; dikkatle, sabırla fedakarlıkla yapacağınızdan en ufak bir endişemiz yoktur.

   Sizler sadece bilginin öğreticisi değil aynı zamanda ruhların, kalplerin karakterlerin inşacısı ve işleyicisiniz. Öğrencilerin sadece dersleriyle değil dertleriyle ilgilenen, onlara iyiyi doğruyu ve güzeli öğreterek iyi bir insan, iyi bir vatandaş olmasını sağlayanlar da sizlersiniz. Sizler, bu misyonla nesillerin hayatı boyunca en önemli rehberisiniz,

   Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, Cumhuriyet’imizin kurucusu Başöğretmen Atatürk’ü, aramızdan ayrılan öğretmen ve eğitimcilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum”.

                                                                                                                                                                       Cemal AVCI

                                                                                                                                                                  Belediye Başkanı      

Yukarı