TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİŞİ HAKKINDA

TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİŞİ HAKKINDA , Güncel

   TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

                   Tut Belediye Başkanlık Odasında Tespit Komisyonu olarak 16.01.2018 tarihinde toplandık. Tut Belediyesi bünyesinde Taşeron İşçi olarak çalışan ve 696 Sayılı KHK’nın geçici 23 ve 24’üncü maddesine istinaden çıkartılan 01.01.2018 tarihli yönetmeliğin 8‘inci maddesine istinaden kurulan Tespit Komisyonunun İncelemeleri neticesinde kadroya geçmek isteyen ve aşağıda Sıra No Adı-Soyadı yazılı şahısların gerekli işlemlerinin yapılması için EKAP yetkilisine gönderilmesine;  1-ZUHAL EDE 2- ÖZGÜL DONTAŞ 3-METİN DAĞ 4 -MUSTAFA BÜYÜKBOĞA 5 -MEHMET TURHAN 6- RESUL ALİNMİŞ 7- SONGÜL ERGEN 8- UĞUR CEBE 9-  OSMAN EYİLCİM 10- MAHMUT ŞAHAN 11- ABDURRAHMAN NALBANT 12-  GENÇALP KARA 13-  HÜSEYİN KAYAN 14-  BURHAN ERALP 15 -KEMAL ERALP 16-  ORHAN SAVCI 17- HÜSEYİN DOĞAN

                 Aşağıda  Sıra No Adı-Soyadı yazılı şahısların;  1- MAZNUM DÖNMEZ 2-ALİ GÜRBÜZ 3- HİKMET CEBE İlgili yönetmeliğin 9/b maddesine istinaden 04.12.2017 tarihinde ilgili taşeron firmalarında çalışmamaları nedeniyle taraflarına yazılı olarak cevap verilmek suretiyle başvurularının reddine oturuma katılan üyelerin oybirliğiyle kara verildi. İş bu tutanak iki sayfadan oluşmakta olup tarafımızdan imza altına alınmıştır.(16/01/2018) Cemal AVCI(Komisyon Başkanı) Mustafa ALKAN(Üye) Ali YILMAZ (Üye)

Yukarı