TAŞERONDAN KADROYA GEÇİŞ SINAV İLANI

TAŞERONDAN KADROYA GEÇİŞ SINAV İLANI , Güncel

                        

  20.01.2017 tarihli 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesiyle 27.06.1989 tarihli 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24’üncü maddelerinde belirtilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 04.01.2002 tarihli ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerince Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin yönetmeliğin 14’üncü maddesine göre yapılacak olan “Sözlü ve Uygulamalı Sınav” 13.03.2018 tarihinde saat 14.00’de Belediyemiz Başkanlık Odasında yapılacaktır.İlgili haktan yararlanan aşağıda Adı-Soyadı yazılı  personellerimizin belirtilen tarih ve saatte Belediyemiz Başkanlık odasında bulunmaları önemle rica olunur. (07.03.2018) 

        1-Zuhal EDE  2-Kemal ERALP  3 –Osman EĞİLCİM  4-Özgül DONTAŞ  5- Mahmut ŞAHAN  6- Mehmet TURHAN  7-Hüseyin DOĞAN  8- Hüseyin KAYAN  9- Songül ERGEN 10-Gençalp KARA  11—Orhan SAVICI 12-Mustafa BÜYÜKBOĞA 13-Resul ALİNMİŞ14-Metin DAĞ 15-Burhan ERAL 16-Uğur CEBE17-Adurrahman NALBANT   

Yukarı